Privacybeleid

Clarus, gelegen op Rooigem 1, 8310 Assebroek, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

https://www.clarus.biz

Rooigem 1, 8310 Assebroek, Belgium

+32476427824

Bart Duron is de functionaris voor gegevensbescherming van Clarus. Ze zijn te bereiken via info@starfisk.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Clarus verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze services gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant
 • Bedrijfsnaam

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clarus.biz en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clarus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Bied je de mogelijkheid om een account aan te maken
 • Lever goederen en diensten aan u
 • Analyseer uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen
 • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Clarus neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een Clarus medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Clarus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonlijke gegevens:

Type Bewaartermijn Reden
Voor-en achternaam 2 jaar Contact opnemen op verzoek van de klant
E-mailadres 2 jaar Contact opnemen op verzoek van de klant

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Clarus verstrekt alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Clarus gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen dit ook gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen Clarus en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@clarus.biz

Clarus wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale regelgever: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt dit doen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Clarus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@clarus.biz